Zevij

DE KRACHT VAN GEZAMENLIJK INKOPEN

Zevij is een inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Een omzet van ruim € 200 miljoen maakt Zevij tot één van de grootste inkooporganisaties in de branche. Het uitgebreide assortiment omvat alle producten op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen, machines en hang- en sluitwerk. Kernactiviteit is het bundelen van inkoopvolume en het creëren van synergie met leden en leveranciers, met scherpe inkoopprijzen en goede handelscondities als resultaat. Daarnaast onderscheidt Zevij zich door gerichte service, adviezen en begeleiding op het gebied van logistiek, automatisering en marketing.

De bij Zevij aangesloten ondernemingen zijn groothandelsorganisaties in ijzerwaren en gereedschappen. Ondernemers die regionaal opereren en zich richten op de professionele klant in de bouwnijverheid en industrie. Gezamenlijk zijn deze organisaties goed voor ruim 230 vestigingen, verspreid over heel Nederland en België. Elke vestiging staat garant voor een breed, kwalitatief hoogwaardig en tegelijk scherp geprijsd assortiment.

Voor leveranciers is Zevij al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner waar het gaat om betalingszekerheid, marktontwikkeling en omzetgroei. Bij het selecteren van leveranciers gaat Zevij zorgvuldig te werk en worden strikte criteria toegepast. Criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid, prijsniveau en het nakomen van afspraken en leveringsvoorwaarden.

Met betrekking tot het automatiseren van inkoopprocessen is Zevij een innovatieve en in de branche trendsettende speler. En op het gebied van marktonderzoek en productintroducties helpt Zevij haar leden met het verwezenlijken van omzet- en margeverbetering.

ACTIVITEITEN

Inkoop voor bouw en industrie
Zevij richt zich op bouw en industrie. Ondernemers in bouw en industrie vragen om kwalitatief hoogwaardige producten. Producten in de vorm van materialen en gereedschappen tegen de beste prijzen. Gespecialiseerde inkopers van Zevij voeren dagelijks onderhandelingen met leveranciers over producten, het verbeteren van inkoop- en leveringscondities en gezamenlijk te voeren acties. Die inkopers worden in hun werkzaamheden bijgestaan door assortimentcommissies waarin product- en marktdeskundigen van de aangesloten leden zijn vertegenwoordigd. Samen met Zevij stemmen zij het beleid af met betrekking tot inkoopvoorwaarden, productkeuze en leveranciersselectie.

Logistiek en distributie
Zevij vormt de schakel tussen producent en groothandel en heeft daarin een duidelijke logistieke rol. Hoewel de meeste producten rechtstreeks van de leverancier naar de leden hun weg vinden, bereikt ook een aanzienlijk deel zijn bestemming via het centrale magazijn van Zevij. Om de scherpste prijzen te kunnen realiseren, maakt Zevij met leveranciers aparte afspraken over deze zogenoemde ‘samenkoop-orders’ welke direct in grote volumes bij het magazijn van Zevij in Oosterhout worden afgeleverd. De aangeleverde goederen worden daarna via onze eigen transportservice uitgeleverd naar de diverse vestigingen van de leden. Deze manier van distributie werkt kosten-besparend – zowel voor leden als voor leveranciers – en vormt een belangrijke toegevoegde waarde van Zevij.

Marketing en verkoopondersteuning
Meer verkoop door marketing en verkoopondersteuning. Om de verkoop bij leden te bevorderen biedt Zevij ook commerciële ondersteuning. Zo houdt de afdeling marketing zich ondermeer bezig met het ontwerpen van concepten voor acties in de markt en het produceren van hierop gerichte folders. Daarnaast worden in samenwerking met automatiseringsdeskundigen catalogi opgemaakt en webshops ingericht. Verkoopondersteunende activiteiten die naar eigen inzicht door de leden kunnen worden ingezet. Tevens verzorgt dit commerciële onderdeel van onze organisatie de activiteiten en coördinatie rond actiefolders, nieuwsbrieven, infobulletins en verkoopbrieven.